ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

Graphic Design (กราฟิกดีไซน์) คลีนิก

 • ออกแบบ Content/Online Advertising ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Graphic ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมาย
 • เล่าเรื่อง จัดลำดับการนำเสนอเนื้อหาของ Content/Online Advertising ผ่าน Graphic ได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึง/สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผลิตผลงาน Content/Online Advertising ที่ได้คุณภาพและอยู่ภายใต้ Brand Standards & Guidelines
 • มีความสามารถในการแต่งภาพ รวมถึงออกแบบภาพกราฟิก BF / AT รีทัช ใช้โปรแกรม Ai Ps Lr  และถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ Production  มีประสบการณ์งาน 2D 3D และ VDO  ส่งให้คุณหมอตรวจงานก่อนโพสต์เสมอ
 • ทำงานร่วมกับทีม Digital Marketing เพื่อออกแบบ และส่งมอบผลงาน Content/Online Advertising ได้ถูกต้องสมบูรณ์ตาม Requirement และอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • ผลิต ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพผลงาน Content/Online Advertising ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตาม Requirement ทั้งในแง่ของ Format, ขนาด, สีสัน และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดของแต่ละ Online/Social Media Platform
 • ดูแลช่องทางออนไลน์ เช่น FB , IG  เช่น โพสต์ภาพรีวิว การบอดแคชส์  LINE  ทำประจำทุกวัน อย่างน้อย 1 โพสต์ต่อ 1 ช่องทาง
 • การถ่ายภาพต้องอยู่ OT จนกว่าการผ่าตัดเคสสุดท้ายจะเสร็จและแยกไฟล์ภาพลง Google Drive ให้เรียบร้อยวันต่อวัน (ภาพพร้อมปริ้นภาพ)
 • นำผลงานที่ได้รับการอนุมัติแล้วมาประยุกต์ ต่อยอด เพื่อให้สามารถนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ถ่ายภาพลูกค้า BF / AT / รีวิว /Follow up (ภาพแสงธรรมชาติ) หรือภาพกิจกรรมต่างๆที่ทางคลินิกจัดขึ้นทั้งภาพในและภาพนอก รวมถึงถ่ายภาพบรรยากาศ / เบรกอาหาร
 • มีส่วนร่วมกับทีมในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อผลงาน กล้านำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างภายใต้ความเป็นไปได้จริง และตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงสรุปการทำงานทุกวันว่าทำงานครบตามเป้าหมายหรือไม่

Contact us

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

Fern Clinic by Dr.Fern ที่สุดเรื่องแผลสวย ออกแบบทุกความสวยอย่างประณีต โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

Fern Clinic by Dr.Fern ที่สุดเรื่องแผลสวย ออกแบบทุกความสวยอย่างประณีต โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

ที่อยู่คลินิก

616/16 โครงการ The Parti By Areeya ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

เบอร์โทรศัพท์

080-635-6464
097-939-8742
จันทร์-อาทิตย์ 08:00-17:00