ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการ

 •  ดูแลต้อนรับลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์
 • ค้นหาและจัดทำประวัติ ข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • รับชำระค่าบริการจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับทางคลินิก
 • จัดทำค่า DF แพทย์ที่มาผ่าตัดที่คลินิก
 • ดูแลการชำระเงิน หรือรับเงินขององค์กร
 • จัดทำค่าคอมแอดมินค่าคอมเคสผ่าตัด ร่วมกับฝ่ายบุคคล
 • ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
 • แยกเอกสารการแพทย์ และดูแลเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงิน หน้าร้านของทางคลินิก
 • จัดทำสรุปรายรับ รายจ่ายประจำวัน คีย์ข้อมูลเข้าระบบของของคลีนิค และติดต่อประสานงานกับฝ่าย Operation / ฝ่ายบุคคล
 • วางนโยบายการทำงานของแผนกการเงิน
 • วิเคราะห์การเงินและทำรายงานทางการเงินพร้อมนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารทราบ
 • ดูแลในส่วนของจิระ ( สต็อกสินค้าทั้งหมด )

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 2. มีความตั้งใจ และรับผิดชอบงานที่ทำได้เป็นอย่างดี
 3.  มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ ความกระตือรือร้นในการทำงานและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
 4. ตรงต่อเวลา สามารถจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี
 5. เคารพซึ่งกันและกัน ทำงานรวมกันเป็นทีมกับผู้อื่นได้ดี
 6. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

Contact us

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

Fern Clinic by Dr.Fern ที่สุดเรื่องแผลสวย ออกแบบทุกความสวยอย่างประณีต โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

Fern Clinic by Dr.Fern ที่สุดเรื่องแผลสวย ออกแบบทุกความสวยอย่างประณีต โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

ที่อยู่คลินิก

616/16 โครงการ The Parti By Areeya ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

เบอร์โทรศัพท์

080-635-6464
097-939-8742
จันทร์-อาทิตย์ 08:00-17:00