Fern clinc

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็ปไซต์ (WordPress Developer)

  • ใช้ wordpressได้ปรับปรุง ดูแลพัฒนา และแก้ไขเว็ปไซต์เมื่อเกิดปัญหาหรือมีการอัพเดทข้อมูล
  • อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทลงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
  • ประสานงานกับแผนกกราฟิกดีไซน์และการตลาดออนไลน์
  • ดำเนินการทดสอบ, รวบรวม, วิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ ระบุแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้บรรลุ SEO KPI
  • ติดตาม รายงาน และวิเคราะห์เว็บไซต์ของบริษัท
  • จัดการค่าใช้จ่ายแคมเปญ รักษางบประมาณ และประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือน
  • วางแผนการวาง Keyword และวิเคราะห์ Keyword ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวิเคราะห์ link คู่แข่ง เพื่อนำมาเพิ่มกลยุทธ์และพัฒนาการสร้าง link ของเว็บไซต์บริษัท
  • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเว็บไซต์ (ออกแบบโครงสร้าง website การวางบทความที่ถูกต้อง ให้เชื่อมโยงกับการค้นหา keyword)
  • ทำงานร่วมกับ Marketing ในเรื่องการเขียนบทความให้สอดคล้องกับหลัก SEO
  • ดูแลและติดตาม Trend ใหม่ ๆ เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนา website ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

Contact us

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

Fern Clinic by Dr.Fern ที่สุดเรื่องแผลสวย ออกแบบทุกความสวยอย่างประณีต โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

Fern Clinic by Dr.Fern ที่สุดเรื่องแผลสวย ออกแบบทุกความสวยอย่างประณีต โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

ที่อยู่คลินิก

616/16 โครงการ The Parti By Areeya ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

เบอร์โทรศัพท์

080-635-6464
097-939-8742
จันทร์-อาทิตย์ 08:00-17:00

อีเมล

drfernaesthetique@gmail.com