เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็ปไซต์ (WordPress Developer)

ใช้ wordpressได้ปรับปรุง ดูแลพัฒนา และแก้ไขเว็ปไซต์เมื่อเกิดปัญหาหรือมีการอัพเดทข้อมูล อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทลงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ ประสานงานกับแผนกกราฟิกดีไซน์และการตลาดออนไลน์ ดำเนินการทดสอบ, รวบรวม, วิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ ระบุแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้บรรลุ SEO KPI ติดตาม รายงาน และวิเคราะห์เว็บไซต์ของบริษัท จัดการค่าใช้จ่ายแคมเปญ รักษางบประมาณ และประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือน วางแผนการวาง Keyword และวิเคราะห์ Keyword ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวิเคราะห์ link คู่แข่ง เพื่อนำมาเพิ่มกลยุทธ์และพัฒนาการสร้าง link ของเว็บไซต์บริษัท ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเว็บไซต์ (ออกแบบโครงสร้าง website การวางบทความที่ถูกต้อง ให้เชื่อมโยงกับการค้นหา keyword) ทำงานร่วมกับ Marketing ในเรื่องการเขียนบทความให้สอดคล้องกับหลัก SEO ดูแลและติดตาม Trend ใหม่ ๆ เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนา website ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

Content creator /Content manager

คิด Content / ถ่ายภาพ / ถ่ายวิดีโอได้ ดูแลสื่อ Social ต่าง ๆ เช่น Facebook , TikTok คิดคอนเท้นรูปภาพ ดราฟ AW เขียนเเคปชั่น+บอร์ดเเคส+เช็คอีเมล ประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เขียน Content Plan ล่วงหน้าและบรีฟ Graphic จับตาดูเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วนำมาปรับใช้กับการทำ Content สรุปรายงานการดำเนินงานให้หัวหน้างานและผู้บริหาร

การตลาดออนไลน์ Digital Marketing

วางแผนทำการตลาดและดูแลผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Websites, Google, Youtube, Line, Facebook, Instagram, Tiktok และอื่นๆ ดูแลการจัดหา Influencer ในการสร้างเนื้อหา Content ต่างๆ ศึกษาคู่แข่งหา Reference เพื่อวางแผนจัดทำแพ็คเกจ คอร์ส​ โปรโมชั่น​ แคมเปญ กิจกรรมต่างๆให้คลินิก รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ และประเมินผลงานที่ตัวเองคิดพร้อมสรุปผลทุกเดือน

พนักงานต้อนรับ/ Receptionist ประจำคลินิก

ดูแลต้อนรับลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ ค้นหาและจัดทำประวัติ ข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการ รับชำระค่าบริการจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับทางคลินิก จัดทำค่า DF แพทย์ที่มาผ่าตัดที่คลินิก ดูแลการชำระเงิน หรือรับเงินขององค์กร จัดทำค่าคอมแอดมินค่าคอมเคสผ่าตัด ร่วมกับฝ่ายบุคคล ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี แยกเอกสารการแพทย์ และดูแลเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงิน หน้าร้านของทางคลินิก จัดทำสรุปรายรับ รายจ่ายประจำวัน คีย์ข้อมูลเข้าระบบของของคลีนิค และติดต่อประสานงานกับฝ่าย Operation / ฝ่ายบุคคล วางนโยบายการทำงานของแผนกการเงิน วิเคราะห์การเงินและทำรายงานทางการเงินพร้อมนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารทราบ ดูแลในส่วนของจิระ ( สต็อกสินค้าทั้งหมด )

Graphic Design (กราฟิกดีไซน์) คลีนิก

ออกแบบ Content/Online Advertising ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Graphic ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมาย เล่าเรื่อง จัดลำดับการนำเสนอเนื้อหาของ Content/Online Advertising ผ่าน Graphic ได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึง/สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตผลงาน Content/Online Advertising ที่ได้คุณภาพและอยู่ภายใต้ Brand Standards & Guidelines มีความสามารถในการแต่งภาพ รวมถึงออกแบบภาพกราฟิก BF / AT รีทัช ใช้โปรแกรม Ai Ps Lr  และถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ Production  มีประสบการณ์งาน 2D 3D และ VDO  ส่งให้คุณหมอตรวจงานก่อนโพสต์เสมอ ทำงานร่วมกับทีม Digital Marketing เพื่อออกแบบ และส่งมอบผลงาน Content/Online Advertising ได้ถูกต้องสมบูรณ์ตาม Requirement และอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผลิต […]

SALE MANAGER

ติดต่อประสานงานแพทย์ part-time, confirm ตารางลงตรวจแพทย์ ให้คำแนะนำการดูแล ติดตาม อธิบายการรักษา และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถแนะนำ และขายแพคเกจโปรโมชั่นลูกค้าได้ / ปิดยอดขายได้ รับผิดชอบในส่วนของการบริหารทีมฝ่ายขาย ดูภาพรวมการขาย ยอดขายรวมของ คลินิก, Monitor การทำงานของลูกทีมได้ดีวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข กำกับดูแลและจัดการทีมฝ่ายขายในการทำยอดขายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายหมายของบริษัทแต่ละเดือนตามแผนที่กำหนดให้ การจัดประชุม ฝ่ายขาย และนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบเกี่ยวข้องกับเป้าหมายประจำเดือน ตามความเหมาะสมรวมถึงการทำงานร่วมกับ Marketing team / สามารถใช้โปรแกรม SoHo ได้ รักการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงสามารถทำงานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ์งานขายในธุรกิจความงาน คลินิกศัลยกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการควบคุมทีม หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ รูปร่าง บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

HR ฝ่ายบุคคล

สรรหาพนักงาน สัมภาษณ์ คัดเลือกใบสมัคร ทำบัตรพนักงาน -จัดทำสัญญาจ้าง ประเมินทดลองงานสำหรับพนักงานที่ยังไม่ผ่านช่วงทดลองงาน แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม เช็คการขาด ลา มาสายของพนักงานด้วยโปรแกรม human soft ดูเรื่องสวัสดิการพนักงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม งานที่ผ่านมาทำเกี่ยวกับHRมาตลอด จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอคนพร้อมเริ่มงาน