หมอเฟิร์น

ประวัติหมอเฟิร์น

พ.ญ. ปุณฑริกา ตันตยานุสรน์ (หมอเฟิร์น)

Intereste fields: Aesthetic Surgery

ประวัติการศึกษา

  • Member of KCCS: Korean Socity of Korean Cosmetic Surgery & Medicine
  • START – Certificated of Attended OGBA Cortificated of Attended The 9th International THAICOSDERM Congress Hand-On Cadaveric Dissection of Toxin, Filler Injection And Thread Lift
  • 2019 – Cosmetic surgery and Aesthetic training from doctor cosmetic academy
  • 2020 – Certificated of Attended International Meeting of The 5th ASEAN Meeting Of Aesthetic Surgery and Medicine: AMAS 2020 OGBA90
  • 2021 – Certificated of completing The 1st Bristol Academy Program : 3 Course Rhinoplasty Webinar ERN THETIQUE
  • 2022 – Certificated of Attended WCAM 2022: World Congress Of Aesthetic Surger-Medicine Certificate of Attended Cadaver Hands-on Master Class Aslan Rhinoplasty & Management of It’s Complication,
  • 2023 – Beauty Awards 2023 “BEST OF SUBBROW LIFT TECHNIQUE EDITOR’S CHOICE”

บทสัมภาษณ์หมอเฟิร์น

   รางวัลเหล่านี้เป็นเป็นความภาคภูมิของหมอ ทุกๆรางวัลที่ได้มา นับเป็นความตั้งใจและความทุ่มเทที่มอบให้แก่ลูกค้า หมอได้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอยู่เสมอ อย่างสโลแกนของ Fern Clinic

   “ออกแบบทุกความสวยอย่างประณีต”