เคืองตา เหมือนอะไรเข้าตา แต่ไม่มี รู้ทันสาเหตุที่ไม่ควรมองข้าม

เคืองตา เหมือนอะไรเข้าตา แต่ไม่มี
Facebook
Twitter
Email

สารบัญ

เคืองตา เหมือนอะไรเข้าตา แต่ไม่มี อาการเคืองตา (Eye irritation) เป็นอาการที่ผู้รับมีความรู้สึกว่าตาของตนมีความระคายเคือง หรือรู้สึกไม่สบายในตา ใครที่คิดว่า เคืองตา เหมือนอะไรเข้าตา แต่ไม่มีวิธีแก้ วันนี้เรามานำเสนอวิธีแก้ให้ทุกท่าน อาการนี้อาจมีหลายสาเหตุและลักษณะขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการนี้ เช่น ระคายเคือง รู้สึกว่าตาบอบบางหรือว่ามีสาเหตุอะไรซึ่งทำให้ตารู้สึกไม่สบาย, หนังตาคล้อยตามอายุของแต่ละบุคคล , รู้สึกเหนื่อย เกิดจากการใช้สายตาเป็นเวลานาน หรือใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานาน , ปัญหาเกี่ยวกับสายตา ปัญหาเช่นการที่ต้องใส่แว่นตาที่ไม่เหมาะสม , การสัมผัสกับสารเคมี หรือวัตถุระคายเคืองอื่น ๆ ที่สามารถทำให้เกิดอาการเคืองตาได้ เป็นต้น อาการเหล่านี้อาจจะมีการปรับปรุงเองได้โดยการปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านล่างนี้ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

รู้สึกมีอะไรอยู่ในตา เป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเช่นต่อไปนี้

 • รู้สึกมีอะไรอยู่ในตา การเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศ อาจเกิดจากฝุ่นละออง, สารเคมีในอากาศ, หรือควันที่ทำให้รู้สึกเคืองตา คันเปลือกตาบน ได้โดยที่ไม่มีสิ่งอะไรเข้าตาจร
 • สารเคมี การสัมผัสกับสารเคมีที่มีในสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาจทำให้รู้สึกเคืองตาได้ เช่น ยางพารา, หรือสารเคมีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • การติดเชื้อ แบคทีเรีย, ไวรัส, หรือเชื้อราที่สามารถทำให้ตารู้สึกเคืองได้
 • การปรับตัวของตา อาจเกิดจากการปรับตัวของตาที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้รู้สึกเคืองหรือระคายเคือง
 • ความเครียดหรือวิตกกังวล การรู้สึกเคืองตาอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะความเครียดหรือวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในจิตใจ
 • การเปลี่ยนของผิวหนัง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามอายุของแต่ละบุคคล ซึงจะมีลักษณะของผิวหนังเปลือกตาบนหย่อนคล้อยลงมาปิดบังตาหรือรู้สึก รู้สึกมีก้อนในตา อาจจะทำให้มีขนตาทิ่มตา และมีการบดบังการมองเห็น

เคืองตา เหมือนอะไรเข้าตา แต่ไม่มี วิธีแก้ ได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

 • เคืองตา เหมือนอะไรเข้าตา แต่ไม่มี วิธีแก้ โดย ล้างด้วยน้ำสะอาด ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเปล่าเพื่อล้างความสกปรกหรือสารต่างๆ ที่อาจทำให้ เคืองตาเหมือนฝุ่นเข้าตา หากมีสารเคมีในตา ควรล้างด้วยน้ำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • การใช้ยาหยอดตา ใช้เมื่อมีการอักเสบหรือการติดเชื้อในตา ที่มีอยู่ในร้านขายยา เพื่อช่วยบรรเทาอาการได้
 • ใช้ตายาลดอาการอักเสบ ถ้าตามีอาการอักเสบหรืออาการเคืองเนื่องจากการติดเชื้อ เคืองตา เหมือนอะไรเข้าตา ตาแดง สามารถใช้ตายาลดอาการอักเสบที่มีอยู่ในร้านขายยา โดยระวังอ่านคำแนะนำและคำเตือนของผู้ผลิตก่อนการใช้
 • หยุดใช้สายตาหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานอาจทำให้ตาเคือง ให้พักผ่อนหรือหยุดใช้สายตาเป็นช่วงเวลาบ้างเพื่อให้ตาได้พักผ่อน
 • เช็ดผ้าชุบน้ำเย็น ทำให้ผ้าชุบน้ำเย็นและวางไว้บนดวงตาเป็นเวลาสั้น เพื่อช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้

 

ลักษณะของอาการ เคืองตาเหมือนอะไรเข้าตา แตกต่างไปตามสาเหตุ

 • รู้สึกเจ็บและอักเสบในตา เคืองตาเหมือนอะไรเข้าตา มีความเจ็บปวดและอาการอักเสบบริเวณตา เช่น เจ็บปวด, คัน, หรือรู้สึกว่ามีสิ่งต่าง ๆ ติดตา
 • เคืองตา เหมือนอะไรเข้าตา แต่ไม่มี รู้สึกว่าตามีลมหรือมีความแห้ง เข้มข้น หรือหนาขึ้น เมื่อเปิดตาอย่างนาน ๆ หรือตอนที่ตื่นนอน
 • ตาบวม ขนาดของตามีขนาดมากขึ้นหรือมีอาการบวมเมื่อเป็นอยู่ในสภาพที่เคืองตา
 • น้ำตาไหล อาจมีน้ำตาไหลเป็นซึมๆหรือมีอาการทำตามีน้ำตาไหลอย่างต่อเนื่อง
 • คันในตา มีอาการคันในตาเกิดขึ้นและทำให้เกิดความลำคาญ
 • การระคายเคือง มีอะไรเข้าตา แต่หาไม่เจอ หรือเจ็บปวดเพิ่มขึ้นเมื่อมองที่แสงสว่าง หากมีการระคายเคืองหรือเจ็บปวดในตามองที่แสงสว่างมากขึ้น อาจแสดงถึงการส่งผลกระทบจากแสงสว่างต่อตาที่ผิดปกติ

ลักษณะของอาการ เคืองตาเหมือนอะไรเข้าตา แตกต่างไปตามสาเหตุ

 

วิธีแก้อาการเคืองตา แก้ไขโดย Subbrow Lift

การผ่าตัดหนังตาตก วิธีแก้อาการเคืองตา ที่ดีที่สุด (Ptosis surgery) เป็นกระบวนการศัลยกรรมที่ใช้เพื่อปรับปรุงการความไม่สมดุลในการมองเห็นและความสวยงาม เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Eyelid ptosis repair” หรือ “Subbrow Lift” ซึ่งมักใช้เมื่อผู้ป่วยมีภาวะจาก เคืองตาข้างเดียว ธรรมชาติหรือเกิดจาก เคืองตา เปลือกตาบน   เหตุการณ์บางอย่างทำให้หนังตาบนไม่สามารถเปิดออกได้อย่างเต็มที่

หนังตาหย่อน แสบตา น้ำตาไหล โดยการผ่าตัดหนังตา

กระบวนการสำคัญที่ใช้ในการผ่าตัดหนังตาตกคือการยกหนังตาขึ้น ที่ Fern clinic เองก็ขึ้นชื่อในการผ่าตัดยกกระซับหนังตาโดยการใช้เทคนิคพิเศษที่เป็นการผ่าตัดแบบซ้อนไหมใต้แผล เพื่อความเรียบเนียนและสวยงาม ลดอาการของ แสบตาโดยไม่มีสาเหตุ ตาดูเศร้า ดูมีอายุ ทำให้หนังตายกขึ้นและเปิดตาได้ดีขึ้น กระบวนการนี้จะได้รับการดำเนินการโดยแพทย์ศัลยกรรมที่ชำณาญการในศัลยกรรมตา

 • ปรับปรุงการมองเห็น แสบตา น้ำตาไหล เมื่อหนังตาตกทำให้บางคนมองเห็นอย่างลำบาก การทำผ่าตัดอาจช่วยปรับปรุงสายตาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
 • ปรับรูปร่าง กระบวนการนี้อาจช่วยปรับปรุงรูปร่างของหน้า ทำให้ดูเป็นแบบธรรมชาติและสมดุลมากขึ้น
 • ลดอาการอื่นๆ หนังตาตกอาจสร้างความรู้สึกของความเหนื่อยล้า แสบตา น้ําตาไหล ข้างเดียว และปัญหาทางการดูแลตนเอง การปรับปรุงอาจช่วยลดอาการนี้ได้

 

สรุป เคืองตา เหมือนอะไรเข้าตา แต่ไม่มี

หากคุณมีอาการรู้สึก เคืองตา เหมือนอะไรเข้าตา แต่ไม่มี  สิ่งที่เข้ามาจริงๆ และเป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง หรือใครบางคนที่คุณรู้จักมีอาการตาตกมีปัญหาในการเปิดตา ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมต่อสุขภาพของตาของคุณได้อย่างเหมาะสม อาจจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพตาเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและการจัดการอย่างเหมาะสมและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Fern Clinic

บทความโดย : พ.ญ. ปุณฑริกา ตันตยานุสรณ์ (หมอเฟิร์น)

Interested fields: Aesthetic Surgery

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาคุณหมอฟรี!

About Us

ยืนหนึ่งเรื่องแผลสวย ออกแบบทุกความสวย
อย่างประณีต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมใช่หรือไม่?

ติดต่อเราทางอีเมล drfernaesthetique@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 080-6356464 , 097-9398742