Fern clinc

สายตาพร่ามัว วิธีแก้ ทำอย่างไร มองไม่ชัดเกิดจากอะไร?

สายตาพร่ามัว วิธีแก้ ทำอย่างไร มองไม่ชัดเกิดจากอะไร?
Facebook
Twitter
Email

สารบัญ

สายตาพร่ามัว วิธีแก้ อย่างไร? เป็นคำถามที่ใครหลายๆคนมักกังวลเป็นอย่างมาก สายตาพร่ามัว หมายถึง การรู้สึกว่ามองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีความลำบากในการมองเห็น โดยทั่วไปมักเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเมื่อยล้า, การจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือในระยะเวลานาน, การอ่านหนังสือหรืองานที่ต้องใช้สายตาเพ่งมองเป็นระยะเวลานาน, การมีสภาพแวดล้อมที่แสงสว่างไม่เพียงพอ, หรืออาจเกิดจากปัจจัยทางการแพทย์ อาการตาพร่ามัวนี้ สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศหรือช่วงอายุใดๆ เนื่องจากสาเหตุของอาการนี้มีหลายประการ และอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ วันนี้เราจะมาบอกถึงสาเหตุและอาการ พร้อมแนวทางการรักษา

อาการของ ตาพร่ามัว มองไม่ชัด ปวดหัว และอื่นๆ

อาการอาจเิกดขึ้นได้หลากหลายอาการ แต่ที่จะจะเจอบ่อยที่สุดก็จะเป็อาการ ตาพร่ามัว มองไม่ชัด ปวดหัว เป็นต้น แต่ก็มีอาการที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น

 • มองเห็นไม่ชัดเจน: ผู้ที่มีอาการตาพร่ามัวมักจะรู้สึกว่ามองเห็นไม่ชัดเจน เช่น มองเห็นภาพของวัตถุหรือข้อความได้เป็นมัวหรือไม่ชัดเจน เป็นต้น
 • ความคลาดเคลื่อนในการมองเห็น: อาจมีการสับสนหรือความลำบากในการมองเห็น ภาพอาจมีความคลาดเคลื่อน จะมองเห็นได้น้อยลง ไม่โฟกัส
 • ตาอาจรู้สึกเหนื่อยล้า: ผู้ที่มีอาการตาพร่ามัวอาจรู้สึกว่าตาเหนื่อยล้สา บางครั้งอาจมีอาการระคายเคือง
 • ตาแห้ง: อาจมีอาการตาแห้งหรือรู้สึกว่าตาไม่ค่อยมีความชื้น
 • อาจมีอาการปวด: บางครั้งอาจมีอาการปวดในส่วนต่าง ๆ ของตา
 • อาจมีการกังวล: ผู้ที่มีอาการตาพร่ามัวอาจรู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจด้วยการมองเห็นที่ไม่ชัดเจน

ตาพร่ามัวมองไม่ชัดเกิดจาก สาเหตุอะไร?

ตาพร่ามัวมองไม่ชัดเกิดจาก สาเหตุอะไร?

 • ปัจจัยทางสุขภาพ: เช่น ตาพร่ามัวมองไม่ชัดเกิดจาก การมีปัญหาด้านสายตาเช่นสายตาสั้น, สายตายาว, หรือโรคตาเช่น ต้มลม , หลอดตาอักเสบ หรือต้อหินได้ทำให้มีอาการตาพร่ามัว
 • การใช้หน้าจอ: การใช้คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในระยะเวลานานอาจทำให้รู้สึกเบลอๆ
 • สภาพแวดล้อม: การอยู่ในที่ที่แสงสว่างน้อยหรือการอยู่ในที่ที่มีการสะท้อนแสงมาก อาจทำให้มีการมองเห็นไม่ชัดเจน
 • ความเป็นวัยรุ่น: การเป็นโรคตาเช่นตาแห้งหรือการเสื่อมของสายตาธรรมชาติ อาจเกิดขึ้นเป็นประจำในกลุ่มวัยรุ่น
 • ความเสื่อมของสายตา: โรคตาที่เกิดจากปัญหาด้านสายตาเช่น เส้นใยประสาทตาเสื่อม, ตุ่มในรัยตา, หรือโรคตาแบบอื่น ๆ
 • การเมื่อยล้าของตา: เช่น การทำงานหนักตาหรือใช้สมองในเวลานานๆ หรือการทำงานที่ต้องเพ่งมองเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ตารู้สึกล้าหรือมองเห็นไม่ชัดเจน
 • ปัญหาทางสมอง: เช่น หลอดเลือดสมองอุดตันหรืออาการหายใจผิดปกติที่ส่งผลกระทบถึงการไหลเวียนเลือด
 • การใช้ยา: บางครั้งการใช้ยาหรือยานอนหลับก็อาจทำให้เกิดอาการตาพร่ามัว
 • โรคร้ายแรง: เช่น โรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง ที่สามารถส่งผลกระทบถึงการไหลเวียนเลือดไปยังหัวใจและสมอง

อาการตาพร่ามัวมักเกิดขึ้นกับใคร

อาการตาพร่ามัวอาจเกิดขึ้นกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศหรือช่วงอายุใดๆ อาการนี้มักเกิดขึ้นเมื่อตาถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ หรือเมื่อตาได้รับจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น การทำงานที่ต้องมองเป็นระยะเวลานาน การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือในระยะเวลานาน การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แสงสว่างน้อยหรือแสงสะท้อนมาก นอกจากนี้ บางครั้งอาการตาพร่ามัวอาจเป็นผลจากสภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับตา เช่น สายตาแห้งหรือโรคตาอื่น ๆ โดยแบ่งตามกลุ่มเสี่ยงที่มักเกิดอาการตาพร่ามัวได้แก่

 1. คนที่ทำงานต้องมองเป็นระยะเวลานาน เช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 2. คนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือในระยะเวลานาน เล่นมือถือในที่มืด จ้องหน้าจอเป็นเวลานาน
 3. คนที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หรืออุปกรณ์การเล่นเกม
 4. คนที่มีอาชีพหรือกิจกรรมที่ต้องมองและใช้สมองในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 5. คนที่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับสายตา เช่น ต้อหิน หรือแพทย์วินิจฉัยว่ามีสายตาแห้ง เป็นต้น

การป้องกันและการรักษาอาการ

การป้องกันและการรักษาอาการ

การรักษาอาการตาพร่ามัวจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการนี้ ดังนั้น สายตาพร่ามัว วิธีแก้  จะแตกต่างกันไปตามเหตุผลที่สำคัญของผู้ป่วย สำหรับบางกรณีที่มีสาเหตุเฉพาะเช่นโรคตา เช่น ตาแห้งหรือต้อหิน อาจต้องใช้การรักษาเฉพาะโดยแพทย์ตาเพื่อควบคุมอาการและป้องกันการเกิดซ้ำของโรคตาดังกล่าว แต่มีวิธีรักษาทั่วไปที่สามารถช่วยบรรเทาอาการตาพร่ามัวได้ดังนี้

 • หยุดพักสายตา: หากอาการเกิดจากการใช้สมองหรือตาในระยะเวลานาน ควรหยุดพักตาอย่างสม่ำเสมอโดยการให้ตาได้พักผ่อน และทำการหลีกเลี้ยงจากสถานการณ์ที่ทำให้ตาพร่ามัว
 • การใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์สายตา: หากมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น เช่น สายตาสั้นหรือสายตายาว การใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์สายตาที่เหมาะสม จะช่วยบรรเทาอาการตาพร่ามัวได้
 • ปรับเปลี่ยนการใช้หน้าจอ: ลดระยะเวลาการใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ และใช้เทคนิคการพักผ่อนสายตาเช่น การมมองออกมาจากหน้าจอเป็นระยะเวลาบางส่วน
 • รักษาสภาพแวดล้อม: รักษาสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพียงพอ และลดการสะท้อนแสงในสถานที่ทำงานหรือที่อยู่
 • การตรวจสอบสุขภาพตา: หากมีปัญหาเฉพาะทางสายตา เช่น ตาแห้ง, ต้อหิน, หรือโรคตาอื่น ๆ ควรพบแพทย์ตาเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม
 • การผ่าตัด: การผ่าตัดโดยการ ผ่าตัดแก้ไขหนังตาตก Subbrow Lift , ผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • การออกกำลังกายและการรักษาสุขภาพที่ดี: การออกกำลังกายสม่ำเสมอและการรักษาสุขภาพที่ดีอื่น ๆ อาจช่วยลดอาการตาพร่ามัวได้ด้วย

เป็นอันตรายหรือไม่?

อาการตาพร่ามัวไม่ได้ถือเป็นอันตรายต่อชีวิต แต่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลได้ เนื่องจากอาการนี้อาจทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน หรือมีความไม่สะดวกในการทำกิจกรรมประจำวัน เช่น การอ่านหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์ หรือใช้โทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม การไม่รับรู้ถึงสาเหตุหรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวอาจทำให้มีปัญหารุนแรงขึ้นได้ในระยะยาว เช่น อาจพบปัญหาในสายตาเพิ่มเติม เช่น สายตาแห้งหรือสายตาเสื่อม หรือภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

สรุป สายตาพร่ามัว วิธีแก้

การรักษาและ สายตาพร่ามัว วิธีแก้ สามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานตาและการดูแลสุขภาพตาให้ดีโดยรวม เพราะตาเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในร่างกาย เราควรใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง อย่างไรก็ตาม หากมีอาการตาพร่ามัวเกิดขึ้นอย่างไม่ปกติ หรือเป็นเรื่องของปัญหาทางการแพทย์ ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม โดยการตรวจสอบสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอาการตาพร่ามัว และแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

Fern Clinic

บทความโดย : พ.ญ. ปุณฑริกา ตันตยานุสรณ์ (หมอเฟิร์น)

Interested fields: Aesthetic Surgery

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาคุณหมอฟรี!

About Us

ยืนหนึ่งเรื่องแผลสวย ออกแบบทุกความสวย
อย่างประณีต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดตามเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมใช่หรือไม่?

ติดต่อเราทางอีเมล drfernaesthetique@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 080-6356464 , 097-9398742