Fern clinc

ตาไม่เท่ากัน มีวิธีแก้อย่างไรให้ตากลับมาปัง!

ตาไม่เท่ากัน เกิดจากอะไร วิธีแก้ ให้ตากลับมาปัง!
Facebook
Twitter
Email

สารบัญ

เมื่อพูดถึงสภาวะ ตาไม่เท่ากัน (Anisocoria) คือ สภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อขนาดของตาหรือชั้นของหนังตาไม่เท่ากันระหว่างตาสองข้าง ซึ่งอาจเป็นเรื่องปกติและธรรมดาได้ในบางครั้ง แต่ในบางกรณีก็อาจแสดงถึงปัญหาทางการการมองเห็นและควาสมดุล การที่ตาไม่เท่ากันไม่ได้เป็นอันตราย แต่อาจเป็นเครื่องชี้สัญญาณของปัญหาทางด้านสุขภาพ ที่ต้องระวัง เช่น ภาวะที่กำลังเกิดขึ้นในระบบประสาทหรือโรคตา หากมีอาการตาไม่เท่ากัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการจัดการที่เหมาะสม โดยพบแพทย์โดยเร็วหากมีอาการเกี่ยวกับสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือมีอาการร่วมที่ไม่ปกติเพิ่มเติม

ลักษณะของ ตาไม่เท่ากัน หน้าเบี้ยว เป็นอย่างไร

อาการที่เกิดอาจมีลักษณะเป็นไปได้หลายแบบ แต่มักจะสูง ต่ำ หรือ เลื่อนไปในทิศทางที่ต่างกันระหว่างตาสองข้าง อาจทำให้ ตาไม่เท่ากัน หน้าเบี้ยว อาจมีอาการอื่น ๆ ด้วย เช่น

 • ตาข้างหนึ่งใหญ่ขึ้น: อาจแสดงถึงขนาดของตาหนึ่งข้างนึงขยายขึ้น ระดับตาไม่เท่ากัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจาก โรคติดต่อทางตา, การใช้ยาตาหรือยาฉีด, อาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทหรือสภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
 • ตาข้างหนึ่งเล็กลง: อาจแสดงถึงอาการขนาดของตาหนึ่งข้างนึงเล็กลงกว่าอีกข้างนึง หรือมีลักษณะที่ต่ำกว่า เปิดตาได้น้อยกว่าอีกข้าง
 • ปัญหาทางสมองหรือระบบประสาท: อาจเกิดจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมองหรือระบบประสาท ซึ่งอาจมีอาการร่วมด้วย เช่น ปวดหัว, เวียนศีรษะ, หรืออาการคลื่นไส้
 • การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์: การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมืออื่น ๆ อาจส่งผลให้เกิดอาการตาไม่เท่ากัน

ตาไม่เท่ากันเกิดจากอะไร สาเหตุคืออะไร

ตาไม่เท่ากันเกิดจากอะไร สาเหตุคืออะไร

 • ธรรมชาติ: ตาไม่เท่ากันเกิดจากอะไร บางครั้งอาการตาไม่เท่ากันอาจเป็นเรื่องปกติ อยู่ดีๆชั้นตาไม่เท่ากัน ซึ่งไม่มีสาเหตุอื่นๆ เกี่ยวข้อง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การใช้ยา: บางชนิดของยา อาทิเช่น ยาตาหรือยาฉีด อาจทำให้เกิดการหดหรือขยาย ซึ่งทำให้เกิดอาการตาไม่เท่ากัน
 • โรคตา: สภาวะที่เกี่ยวกับตา เช่น ตาสองชั้นหลบใน (Ptosis), แผลบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ตา, และโรคตาอื่นๆ อาจเป็นสาเหตุของอาการตาไม่เท่ากัน
 • สภาวะทางสมองหรือระบบประสาท: การที่มีปัญหาทางสมองหรือระบบประสาทอาจทำให้เกิดอาการตาไม่เท่ากัน เช่น โรคที่เกี่ยวกับการควบคุมการมองเห็น
 • อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ: บาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ส่วนหน้าของศีรษะหรือตาอาจทำให้เกิดอาการตาไม่เท่ากัน
 • สภาพแวดล้อม: แสงสว่างที่แตกต่างกันระหว่างตาสองข้างหรือการสังเกตการณ์ที่แตกต่างกันระหว่างตาสองข้างอาจเป็นสาเหตุของอาการตาไม่เท่ากัน

วิธีแก้ตาไม่เท่ากัน คืออะไร

วิธีแก้ตาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการแก้ไขจะแตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ละบุคคล และอาจจำเป็นต้องใช้การรักษาหลายขั้นตอน สำหรับบางคน ภาวะ ตาไม่เท่ากัน pantip อาจไม่มีความผิดปกติที่มีความรุนแรง และไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่สำหรับบางบุคคลอาจต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาที่ซ่อนอยู่ การปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้การวินิจฉัยและการจัดการที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ต่อไปนี้คือวิธีที่อาจถูกใช้ในการแก้ไขภาวะตาไม่เท่ากัน

วิธีรักษา ตาไม่เท่ากัน วิธีแก้ธรรมชาติ และ แบบผ่าตัด

ในวิธีรักษา ตาไม่เท่ากัน จะมีทั้งแบบรักษา ตาไม่เท่ากัน วิธีแก้ธรรมชาติ และวิธีแบบผ่าตัดภาวร ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะแตกต่างกัน และในส่วนของ แก้ตาไม่เท่ากัน ราคา ก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน

 • การรักษาสาเหตุหลัก: หากอาการกันเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุที่แท้จริง เช่น โรคตา, หรือปัญหาทางสมอง จะต้องรักษาโรคหรือปรับปรุงสภาพสุขภาพตาและสมองให้ดีขึ้น
 • การใช้อุปกรณ์ช่วย: ในบางกรณี การใส่แว่นตา เพื่อช่วยปรับปรุงการมองเห็นและลดความไม่สะดวกจากอาการตาไม่เท่ากัน
 • การดูแลสุขภาพที่ดี: การดูแลสุขภาพที่ดีอาจช่วยลดความเครียดและป้องกันอาการที่เกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาท ซึ่งอาจมีผลต่อขนาดของอาการตาไม่เท่ากัน
 • การตรวจสอบประจำ: หากตาไม่เท่ากันเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงและไม่เป็นปัญหาเรื้อรัง การตรวจสอบโดยแพทย์เป็นประจำอาจช่วยตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพของการรักษา
 • การสังเกตอาการ: หากมีอาการเฉพาะเหล่านี้ เช่น ปวดหัวรุนแรง, การมองเห็นผิดปกติ, หรืออาการทางสมองอื่น ๆ ควรรีบพบแพทย์เพื่อการตรวจสอบและการรักษาที่เหมาะสม

แก้ไข ตาไม่เท่ากัน โหงวเฮ้ง ให้ดีขึ้นโดยการทำศัลยกรรมตาสองชั้น

สามารถแก้ไข ตาไม่เท่ากัน โหงวเฮ้ง ให้ดีขึ้นได้ด้วยการทำศัลยกรรมตาสองชั้น (Ptosis surgery) เป็นกระบวนการทางการแพทย์ เพื่อปรับแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหนังตาตก (ptosis) ซึ่งเป็นสภาวะที่กล้ามเนื้อที่ควบคุมการยกตาไม่ทำงาน ทำให้ตามองลงมาเหมือนกับกำลังหลับ การทำศัลยกรรมนี้สามารถแก้ไขปัญหาหนังตาตกได้ และช่วยในเรื่องของโหงวเฮ้งอีกด้วยเพราะ ลักษณะตาบอกนิสัย บงบอกอะไรได้หลายๆอย่าง การมีตาสวยจึงสำคัญ การศัลยกรรมตาสองชั้นเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างปลอดภัยและมีผลลัพธ์ที่ดีในการปรับแก้ปัญหาตา  แต่ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับสถานะของแต่ละบุคคล

อ่านเพิ่มเติม: ศัลยกรรม ตาสองชั้น แก้ไขชั้นตาไม่ชัด

ขั้นตอนการทำศัลยกรรมตาสองชั้น แก้ไข เปลือกตาไม่เท่ากัน

ในการแก้ไข เปลือกตาไม่เท่ากัน  และ หนังตาไม่เท่ากัน แก้ยังไง ไม่ใช่ปัยหาอีกต่อไป เพราะมีวิธีแก้ด้วยการทำตาสองชั้น มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

 1. การวางแผนและการประเมิน: ก่อนที่จะทำศัลยกรรมแก้ไข แพทย์จะพูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวัง รวมถึงการประเมินสภาพผิวหนังของตา การวางแผนความสูงและรูปร่างของชั้นตาที่ให้ความสมดุล และอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำศัลยกรรมแต่ละวิธีที่เป็นไปได้
 2. การให้ยา: ก่อนเริ่มกระบวนการ แพทย์จะให้ยาชาเพื่อทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บน้อยลง บรรเทาการรู้สึกในระหว่างการผ่าตัด
 3. การทำแผล: แพทย์จะทำแผลบนชั้นหนังตา เพื่อเปิดเผยชั้นของกล้ามเนื้อ ที่อยู่ใต้หนังตา
 4. การสร้างแผลหรือร่อง: ในกระบวนการที่ใช้วิธีการสร้างชั้นตาสองชั้นด้วยการตัดแผลหรือร่องจะถูกสร้างขึ้นบนชั้นหนังตาเพื่อสร้างแนวเส้นด้านบนของตา
 5. การปรับแต่ง: แพทย์จะปรับแต่งรูปร่างและความสูงของแผลหรือร่องให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วย เป็นวิธีที่ช่วยให้ความสูงของแผลเป็นไปตามที่ต้องการ
 6. การปิดแผล: หลังจากที่ปรับแต่งแผลหรือร่องเสร็จสิ้นแล้ว แผลจะถูกปิดด้วยเส้นไหมด้านล่างของชั้นหนังตา
 7. การติดพลาสเตอร์ปิดแผล: เพื่อป้องกันแผลไม่ให้ถูกปนเปื้อนหรือสกปรก แพทย์จะติดพลาสเตอร์แผลให้แก่ผู้ป่วย
 8. การดูแลหลังผ่าตัด: แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลแผล และอาจสั่งให้ทายาหรือใช้แผ่นดึงตาช่วยในการฟื้นฟูแผล นอกจากนี้ยังมี ทริคแก้ปัญหา ด้วยตนเองแนะนำอีกด้วย

สรุป ตาไม่เท่ากัน

หลังจากที่ผ่าตัด ตาไม่เท่ากัน เสร็จสิ้น การศึกษาวิธีการดูแลรักษาแผล และการติดตามนัดเช็คอย่างสม่ำเสมอกับแพทย์ผ่าตัดมีความสำคัญ เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำศัลยกรรมดีที่สุดและลดความเสี่ยงของอาการแสดงขึ้นตามหลังการผ่าตัด หากท่านใดที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของตาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน เราอยากแนะนำที่ เฟิร์น คลินิก ของเราแก้ไขปัญหาให้คุณ การีนตี แผลสวย เรียบเนียน อย่างแน่นอน

 

 

Fern Clinic

บทความโดย : พ.ญ. ปุณฑริกา ตันตยานุสรณ์ (หมอเฟิร์น)

Interested fields: Aesthetic Surgery

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาคุณหมอฟรี!

About Us

ยืนหนึ่งเรื่องแผลสวย ออกแบบทุกความสวย
อย่างประณีต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดตามเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมใช่หรือไม่?

ติดต่อเราทางอีเมล drfernaesthetique@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 080-6356464 , 097-9398742