Fern clinc

ตาชั้นเดียว ตาตี่ แก้ไขได้ด้วยการทำตาสองชั้น

ตาชั้นเดียว ตาตี่ แก้ไขได้ด้วยการทำตาสองชั้น
Facebook
Twitter
Email

สารบัญ

ตาชั้นเดียว หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า (Lazy eye) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อสายตาของตาหนึ่งไม่พัฒนาในระยะเวลาสั้นหรือเป็นตั้งแต่เกิด เนื่องจากสายตาอีกข้างมีปัญหาที่ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน ซึ่งมักเกิดขึ้นในวัยเด็ก เนื่องจากสมองยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้สายตาสองข้างทำงานร่วมกันได้ ซึ่งสายตาที่ไม่พัฒนาอาจจะมีการเลือนลง หรือมองที่มุมอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแนวตา ตาขี้เกียจสามารถทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน และในกรณีรุนแรงสามารถทำให้ผู้ป่วยสูญเสียสายตาได้ถาวร การรักษาภาวะตาขี้เกียจมักจะเน้นการส่งเสริมการใช้งานสายตาของตาที่มีปัญหา

โดยอาจใช้แว่นตา เลนส์ตา หรือการบำบัดด้วยการฝึกซ้อมและการทำกิจกรรมที่เพิ่มความสนใจของตาที่มีปัญหา เช่น การใช้เลนส์ตาที่สายตาของตาที่มีปัญหา เพื่อกระตุ้นการพัฒนาของสายตาให้สมบูรณ์ขึ้น หากมีความสงสัยเกี่ยวกับตาขี้เกียจหรือสามารถสังเกตอาการของตนเองหรือคนในครอบครัว ควรพบแพทย์ตาเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมแก่บุคคลนั้น ๆ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการรักษาตาขี้เกียจในวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กเป็นเวลานั้นจะทำให้มีโอกาสรักษาและปรับฟื้นสายตาให้ดีขึ้นได้มากที่สุด

ลักษณะของ ตาชั้นเดียว

ในส่วนของ ตาชั้นเดียว เป็นภาวะที่สายตาของตาหนึ่งไม่พัฒนาในระยะเวลาแรกเริ่มของชีวิตอย่างสมบูรณ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า ตาขี้เกียจคือ เป็นผลมาจากความไม่สมดุลในการใช้งานสายตาของตาสองข้าง สาเหตุอาจมาจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณจากตาไปยังสมอง หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตาเอง อาการของตาขี้เกียจอาจแสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ ตามระดับความรุนแรงของภาวะนั้น ๆ และสามารถแยกแยะได้ดังนี้:
อาการของตาขี้เกียจอาจแตกต่างไปตามความรุนแรงของสภาวะ แต่มักจะมีลักษณะทั่วไปดังนี้

  • มองเห็นไม่ชัดเจน: คนที่มีตาขี้เกียจอาจมองเห็นภาพด้านที่มีสายตาปกติมากกว่าด้านที่ตาขี้เกียจอยู่ ซึ่งทำให้มองเห็นภาพที่มาจากตาที่ขี้เกียจไม่ชัดเจนหรือไม่เห็นเลย
  • สายตาไม่ได้ชี้ในทิศทางเดียวกัน: สายตาของตาที่ขี้เกียจอาจมองที่มุมอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแนวตาปกติ เช่น มองไปด้านข้างหรือขึ้นลง
  • การมองเห็นเติบโตช้ากว่าปกติ: ในบางกรณีสามารถระบายาก การรับรู้สิ่งแวดล้อม หรือการเรียนรู้ตัวอักษรและตัวเลข เนื่องจากสายตาที่ไม่พัฒนาอาจมีผลต่อการประมวลผลสารสนเทศของสมอง
  • แนะนำให้พบแพทย์ตา: หากคุณสงสัยว่ามีอาการของตาขี้เกียจ ควรพบแพทย์ตาเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม การตรวจจะประกอบด้วยการตรวจสายตา, การตรวจสุขภาพตา, และการประเมินภาวะของตาขี้เกียจในระดับที่ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความเจ็บป่วยและอาการของบุคคลนั้น ๆ และอาจต้องรักษาด้วยการฝึกซ้อมหรือการแก้ไขด้วยเลนส์ตาเพื่อปรับปรุงสายตาในบางกรณี

เป็นอันตรายหรือไหม

ตาชั้นเดียว เป็นภาวะที่มักเกิดขึ้นในวัยเด็ก เมื่อไม่ได้รับการรักษาหรือการจัดการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ถ้าไม่รักษาอย่างเหมาะสมหรือไม่รักษาเร็ว ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมองและการมองเห็นในระยะยาวได้ แต่ตาขี้เกียจไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายตรงๆ แต่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการปรับตัวกับสภาวะรอบข้างของผู้ป่วยในอนาคต ซึ่งอาจทำให้สามารถมองเห็นชัดเจนได้น้อยลงหรือมีอาการเจ็บปวดในการใช้สายตา นอกจากนี้ ควรทราบว่า ตาขี้เกียจไม่สามารถแพร่ระบาดจากคนหนึ่งไปยังคนอื่นได้ เนื่องจากไม่ใช่โรคติดเชื้อ แต่อาจมีส่วนเสี่ยงที่สูงขึ้นในบุคคลที่มีประวัติครอบครัวที่มีปัญหาเดียวกัน เช่น พ่อแม่หรือพี่น้องมีประวัติตาขี้เกียจ ในกรณีที่พบอาการของตาขี้เกียจ ควรพบแพทย์ตาเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแย่ลงของสายตาและปัญหาทางสมองอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำ

วิธีรักษาทำอย่างไร

การรักษาตาขี้เกียจมักจะเน้นการใช้เทคนิคที่ช่วยให้สายตาที่ขี้เกียจพัฒนาและปรับปรุงการมองเห็นได้ดีขึ้น วิธีการรักษาอาจแตกต่างไปตามความรุนแรงของภาวะ และอาจรวมถึง:

  • การใช้แว่นตาหรือเลนส์ตา: การใช้แว่นตาหรือเลนส์ตาที่ถูกต้องสามารถช่วยปรับปรุงการมองเห็นของตาขี้เกียจได้ โดยการระบุความชัดเจนให้กับสายตาที่มีปัญหามากที่สุด และช่วยให้สายตาที่ไม่พัฒนามีโอกาสได้พัฒนาขึ้น
  • การฝึกซ้อมสายตา: ฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของสายตาและการทำงานของสมองในการปรับตัวกับการมองเห็น เช่น ฝึกซ้อมการมองด้วยตาทั้งสองข้างพร้อมกัน หรือฝึกซ้อมการมองด้วยตาที่มีปัญหามากกว่าด้านอื่น
  • การผ่าตัด: ในบางกรณีที่รักษาอื่น ๆ ไม่ประสบความสำเร็จ หรือภาวะของตาขี้เกียจมีความรุนแรงมาก อาจจำเป็นต้องพิจารณาการผ่าตัด เช่น การปรับแต่งการประสานตา, การตัดเล็นส์ตา หรือการปรับปรุงโครงสร้างของตา

ตาชั้นเดียวรักษา ได้โดยการทำตาสองชั้น

ตาขี้เกียจรักษา ได้โดยการทำตาสองชั้น

ศัลกรรม ตาสองชั้น  เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ทำขึ้นเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการมองเห็น โดยรวมถึงการปรับปรุงความสามารถในการมองเห็นที่สอดคล้องกันระหว่างสายตาสองข้าง (ตาซ้ายและตาขวา) เพื่อให้สามารถมองเห็นและประสบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในระดับสายตาสองข้าง การศัลกรรมตาสองชั้นมักจะมีวัตถุประสงค์หลักที่จะช่วยให้สายตาสองข้างสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นอย่างไม่สมดุลระหว่างสายตา การที่สายตาสองข้างสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดอาการเลือนลง (squint) หรืออาการตาขี้เกียจ lazy eye ได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคนิคตาสองชั้นแบบอื่นๆ 

สรุป เกี่ยวกับ ตาชั้นเดียว

หากมีความสงสัยเกี่ยวกับ ตาชั้นเดียว หรือสามารถสังเกตอาการของตนเองหรือคนในครอบครัว ควรพบแพทย์ตาเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม การรักษาอาจเป็นไปได้ด้วยการฝึกซ้อม, การใช้แว่นตา, หรือการผ่าตัดในกรณีที่เหมาะสม การรักษาตาขี้เกียจในวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กเป็นเวลานั้นจะทำให้มีโอกาสรักษาและปรับฟื้นสายตาให้ดีขึ้นได้มากที่สุด

Fern Clinic

บทความโดย : พ.ญ. ปุณฑริกา ตันตยานุสรณ์ (หมอเฟิร์น)

Interested fields: Aesthetic Surgery

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาคุณหมอฟรี!

About Us

ยืนหนึ่งเรื่องแผลสวย ออกแบบทุกความสวย
อย่างประณีต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดตามเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมใช่หรือไม่?

ติดต่อเราทางอีเมล drfernaesthetique@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 080-6356464 , 097-9398742